Veikala lietošanas nosacījumi

Piekļūstot vietnei https://underwater.lv, turpmāk saukta Mājas lapa, Jūs piekrītat šī veikala noteikumiem. Mājas lapa veido saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem  Šajā tīmekļa vietnē esošos materiālus aizsargā piemērojamie autortiesību un preču zīmju likumi.

Piekļūstot Mājas lapai, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot.

Noteikumi ir paredzēti un saistoši katram Mājas lapas lietotājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav reģistrēts lietotājs. https://underwater.lv ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras noteikumos veiktās izmaiņas ir spēkā ar publicēšanas brīdi.

  1. Privātums

Iepērkoties vai reģistrējoties Mājas lapā, jāievada personas dati. Šī informācija palīdz https://underwater.lv īstenot servisu, apstrādāt patērētāja pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt Jums atbalstu.

https://underwater.lv nepārdod un neizīrē Jūsu kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

https://underwater.lv pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.

https://underwater.lv veic piesardzības pasākumus, lai aizsargātu lietotāja informāciju.

Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

  1. Informācijas precizitāte

Materiāli, kas parādās https://underwater.lv tīmekļa vietnē, var ietvert tehniskas, tipogrāfiskas vai fotogrāfiskas kļūdas. https://underwater.lv negarantē, ka kāds no vietnes materiāliem ir pareizs, pilnīgs vai aktuāls. Mājas lapā pieejamais produktu apraksts norādīts maksimāli precīzs. Visām publikācijām Mājas lapā ir informatīvs raksturs. https://underwater.lv patur sev ekskluzīvas tiesības rediģēt, izdzēst vai ievietot Mājas lapā jebkuru informāciju, izdzēst vai ievietot jebkuras preces vai pakalpojumus pārdošanai bez iepriekšēja brīdinājuma un paskaidrojuma.

Mājas lapā preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāja sniegtās specifikācijas vai citur atrodamās informācijas un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām, modifikācijas vai komplektācijas maiņas.

Ja informācijā, kas saistīta ar produktu, ir notikušas izmaiņas https://underwater.lv nevar garantēt, ka Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

  1. Intelektuālais īpašums

Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija, dizains un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu, ir https://underwater.lv, partneru vai licences devēju īpašums. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

  1. Pretenzijas autortiesību sakarā

Viss šīs Mājas lapas saturs ir https://underwater.lv īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta. Atkarībā no tiesību pārkāpuma rakstura un sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās administratīvās vai kriminālās atbildības.

  1. Piegādes kārtība

Informācija par klienta iespējām saistībā ar produktu piegādi un piegādes izmaksām ir pieejama produktu sadaļā. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes reģiona, piegādes veida un pasūtījuma apmēra, kas tiek atrunāts pasūtījuma noformēšanas procesā.

  1. Lietotāja pienākumi

Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos paredzētās saistības, Jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt https://underwater.lv, partneriem vai licenču devējiem.

  1. Saites

https://underwater.lv nav atbildīgs par citu mājas lapu saturu vai privātuma politikas noteikumiem. Mājas lapā redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir Jūsu pašu risks. Jebkuras saites iekļaušana nenozīmē, ka vietni apstiprina https://underwater.lv. Jebkuras šādas saistītas vietnes izmantošana ir paša lietotāja atbildība.

  1. Modifikācijas

https://underwater.lv jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma var pārskatīt šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus savā tīmekļa vietnē. Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat ievērot toreizējo šo pakalpojumu noteikumu versiju.

  1. Strīdu izšķiršanas kārtība

Visi strīdi, nesaskaņas vai prasības, kas izriet vai skar šo līgumu, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, izšķiršanai nododami LR tiesā LR tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Jebkāda veida pretenzija ir iesniedzama rakstveidā.